1. Kurumsal koçluk
 2. Yönetici koçluğu
 3. Koçluk bakış açısı ile liderlik
 4. Eğitimcinin eğitimi
 5. Aidiyet ve kurum kültürü
 6. Aile şirketlerinde kurumsallaşma
 7. İş yaşamında profesyonellik
 8. Öfke – stres – çatışma yönetimi
 9. Duygusal zeka ile liderlik
 10. Yönetim becerilerini geliştirme
 11. Takım yönetimi
 12. Müzakere becerileri
 13. Profesyonel satış teknikleri
 14. Değişim yönetimi
 15. Zaman yönetimi
 16. Süreç yönetimi
 17. Stratejik planlama
 18. Stratejik düşünme ve karar alma
 19. Değişim yönetimi
 20. Hedeflerle sonuç odaklılık
 21. Delegasyon
 22. Etkili sunum ve grup önünde konuşma
 23. Kişilik tiplerinin iş yaşamına etkisi
 24. Okullarda kriz yönetimi
 25. Okullarda öğretmen – öğrenci – veli iletişimi
 26. Okullarda satış teknikleri
 27. Sosyal medya bağımlılığı